Erbjudande
  15 minuter gratis juridisk

  telefonrådgivning
  070- 3924961

 
 

 

Välkommen till EQ-juridik

  EQ-juridik är en juristbyrå som arbetar med en ny metod som kombinerar juridiken med en unikt synsätt på dig som kund, vilket innebär att det behövs färre möten och därigenom sparar du, i normalfallet, både din tid och dina pengar.
   
 
 

Genom en mångårig erfarenhet av arbete med människor i  pressade situationer så erbjuder EQ-juridik ett unikt bemötande med dig i centrum.
EQ-juridiks  metodik innebär att:
- du bemöts med respekt och värdighet.
- aktivt lyssnade.
- juridisk rådgivning på klarläggande och lättförståligt  sätt.

 
 
Genom en djup och bred erfarenhet och kompetens av att möta människor, kan EQ-juridik kartlägga rättsläget snabbare.EQ-juridiks metodik innebär att:
- tack vare aktivt lyssnande kan viktig juridisk information och
  upplysningar  lyftas fram på ett tidigt stadium.
- bemötandet och den lättförståliga förklaringen  av  det juridiska
  rättsläget skapar ett förtroende som innebär att du tryggt kan
  överlämna hela ditt ärende till EQ-juridik.
   
 


- Du blir bra bemött.
- Juridisk rådgivning på ett klarläggande och lättförståligt sätt.
- Du kommer till rätt lösning snabbare, baserat på
  bättre kommunikation och förståelse av kärnfrågan.
- Du sparar, i normalfallet, både tid och  pengar.